İdari Birimlerimiz

  • Başhekimlik
  • İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
  • Kalite Yönetim Birimi
  • Bilgi İşlem Birimi
  • Personel Sicil
  • Satın Alma
  • Taşınır Kayıt
  • Hasta İletişim Birimi